Maarten van der Weijden en Kú Cycle starten samenwerking

Mei 21, 2021 – Amsterdam, Nederland

“Als sporter ben ik altijd op zoek naar de meest ambitieuze doelstellingen. Dan zoek je partners die ook de grens opzoeken van wat mogelijk is. Kú Cycle heeft alles uit de kast gehaald om de Kú TF1 zo aerodynamisch mogelijk te maken. Ik ben dankbaar dat ik met Kú Cycle mijn triatlon ambities mag waarmaken.”

Maarten Van Der Weijden

Maarten van der Weijden

Maarten van der Weijden en Kú Cycle kondigen vandaag een meerjarige samenwerking aan. Naast het beschikbaar stellen van de Kú TF1, zal de samenwerking zich focussen op het leveren van all-round technische support rondom het fietssegment van Maarten’s triatlon evenementen in de nabije toekomst en donatie support voor de Maarten van der Weijden Foundation.

Maarten van der Weijden, in Nederland alom bekend, won in 2008 een gouden medaille op de 10 kilometer open water zwemmen tijdens de Olympische spelen in Beijing. In 2019 verrichte Maarten opnieuw een heldendaad door de route van de Friese Elfstedentocht succesvol zwemmend af te leggen voor het goede doel. Een zwemtocht van circa 200 km.

In juli 2017 richtte Maarten een stichting op, de Maarten van der Weijden Foundation. Met deze Foundation hoopt Maarten het leven van voormalige, huidige en toekomstige kankerpatiënten te verbeteren. Elke gedoneerde euro gaat rechtstreeks, voor de volle 100%, dus zonder aftrek van kosten, naar kankeronderzoek. De Maarten van der Weijden Foundation financiert kanker gerelateerde onderzoeken en projecten, door middel van donaties. Tot op heden heeft de Maarten van der Weijden Foundation meer dan €12 miljoen aan donaties ontvangen en besteed aan 31 onderzoeken en projecten geselecteerd via de Medische Adviesraad van de Foundation.

In 2020 besloot Maarten een nieuw sportieve uitdaging aan te gaan, namelijk het combineren van zwemmen, fietsen en lopen. Ofwel: een triatlon. Vanwege de COVID restricties in 2020 organiseerde Maarten een ThuisTriathlon op 9 januari 2021. In zijn eigen woning en tuin besloot hij een klassieke lange-afstand-triatlon (ook wel bekend als de Ironman-afstand) af te leggen. Dat betekent 3.8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42.2 km lopen. Maarten volbracht dit evenement met succes en het begin van een heel nieuw doel was het resultaat. Voor 2021 en 2022 heeft Maarten diverse triatlon events gepland met als doel opnieuw donaties op te halen voor de Maarten van der Weijden Foundation.

Maarten heeft veel ervaring met zwemmen en is volledig vertrouwd met het selecteren van de beste technologische materialen die daarvoor benodigd zijn. Met het fietsen en lopen van zeer lange afstanden bevindt hij zich echter op voor hem nog onbekend terrein. In januari 2021 kwam Maarten in contact met Kú Cycle; een innovatief fietsenmerk dat zich specialiseert in het ontwerpen en bouwen van unieke triatlon fietsen gebaseerd op diverse technologieën uit de Formule 1.

Het jonge bedrijf bouwt triatlon fietsen op maat voor elke klant nadat een bike fit sessie heeft plaatsgevonden bij een geautoriseerde fitter. Dit is een proces dat zich nog niet eerder voordeed in deze sector. Het eerste model, de Kú TF1 gelanceerd eind 2020, is een innovatieve lange afstand triatlon fiets die door meerdere onafhankelijke instanties wordt beschouwd als één van de snelste triatlon fietsen op dit moment.

Na een professionele bike fit verricht met Maarten in februari van dit jaar, ontving hij begin april zijn volledig persoonlijke Kú TF1 in Fryslan ontwerp en startte een testperiode om de capaciteiten van de TF1 in het echte leven te ervaren.

Maarten van der Weijden over zijn ervaringen met de Kú TF1 en Kú Cycle als bedrijf “Als sporter ben ik altijd op zoek naar de meest ambitieuze doelstellingen. Dan zoek je partners die ook de grens opzoeken van wat mogelijk is. Kú Cycle heeft alles uit de kast gehaald om de Kú TF1 zo aerodynamisch mogelijk te maken. Ik ben dankbaar dat ik met Kú Cycle mijn triatlon ambities mag waarmaken.”

Kú Cycle CEO Alex Bok over de samenwerking met Maarten van der Weijden “Wij zijn oprecht trots om de komende jaren met Maarten samen te werken. Maarten in één woord is: uniek. Maarten ziet sport als een middel om zich samen met de Maarten van der Weijden Foundation in te zetten voor kankeronderzoek. Maarten zijn sportieve doelen als ook de missie van de Maarten van der Weijden Foundation zijn onvoorstelbaar inspirerend! Als jonge onderneming hopen wij Maarten de komende jaren te voorzien van zijn fiets en triatlon expertise om op die manier uiteindelijk een bijdrage te kunnen leveren aan Maarten zijn missie; het leven van voormalige, huidige en toekomstige kankerpatiënten te verbeteren.”

Maarten zal spoedig te bewonderen zijn op de Kú TF1 om geld op te halen voor kankeronderzoek.

Media Contact Maarten van der Weijden:

Daisy de Ridder
+31 (0) 624 206 281

Media Contact Kú Cycle:

Alex Bok
alex@ku-cycle.com
+31 (0) 683 033 920

 

Over Maarten van der Weijden Foundation
Van kanker herstel je als de juiste behandeling er is. Het is daarna vooral een kwestie van geluk. Als Maarten van der Weijden Foundation proberen wij meer mensen kans op dit geluk te geven door het financieren van wetenschappelijk onderzoek. Sinds juli 2017 heeft Maarten zijn eigen stichting, de Maarten van der Weijden Foundation. Met zijn stichting hoopt Maarten het leven van voormalige, huidige en toekomstige kankerpatiënten te verbeteren. Elke gedoneerde euro gaat rechtstreeks, voor de volle 100%, dus zonder aftrek van kosten, naar kankeronderzoek. De organisatiekosten van de stichting worden betaald vanuit sponsorgelden.


Over Kú Cycle
Een Nederlands bedrijf met een missie om triatlon fietsen te ontwerpen die de sport voorgoed zullen veranderen – de perfect fit tussen lichaam en machine.  Wij geloven dat de positie van een rijder bepaald moet worden onafhankelijk van een fiets. Daarom dragen wij bij om de bike fitting service te herpositioneren van een service-na-aankoop naar pre-aankoop service. Wij introduceren een volledig nieuw productie proces (op bestelling gemaakt) en werken uitsluitend met de beste bike fitters met maar één doel: athlete performance delivered!

Maarten van der Weijden and Kú Cycle start collaboration

May 21, 2021 – Amsterdam, the Netherlands

“As an athlete I am always looking for the most ambitious goals. This means I’m looking for partners who also push the boundaries of what is possible. Kú Cycle has pulled out all the stops to make the Kú TF1 as aerodynamic as possible. I am grateful that I can realize my triathlon ambitions together with Kú Cycle.”

Maarten Van Der Weijden

Maarten van der Weijden

Maarten van der Weijden and Kú Cycle announce a multi-year collaboration. In addition to providing the Kú TF1, the collaboration will also focus on all-round technical support for the bike leg of Maarten’s triathlon events and donation support for the Maarten van der Weijden Foundation.

Maarten van der Weijden, widely known in the Netherlands, won a gold medal in the 10 km open water swimming event during the 2008 Beijing Olympics. In 2019, Maarten once again performed a heroic act by successfully swimming the route of the Frisian Elfstedentocht for a good cause. A swimming trip of approximately 200 km.

In July 2017, Maarten launched a foundation, the Maarten van der Weijden Foundation. With this Foundation, Maarten hopes to improve the lives of former, current and future cancer patients. Every euro donated goes directly, for the full 100%, so without deduction of costs, to cancer research. The Maarten van der Weijden Foundation finances cancer-related research projects. To date, the Maarten van der Weijden Foundation has received and spent more than € 12 million in donations across 31 studies and projects selected through the Foundation’s Medical Advisory Board.

In 2020 Maarten decided to take on a new sporting challenge by combining swimming, cycling and running. In other words: a triathlon. Due to the COVID restrictions in 2020, Maarten organized a Home Triathlon on 9th of January 2021. In his own home and garden, he decided to run a classic long-distance triathlon (also known as the Ironman distance), consisting of swimming 3.8 km, cycling 180 km and running 42.2 km. Maarten successfully completed this event and it inspired a whole new journey. Maarten has planned various triathlon events for 2021 and 2022 with the aim of raising donations again for the Maarten van der Weijden Foundation.

Maarten has in-dept expertise with long distance swim events and is completely familiar selecting the best technological materials required for this discipline. However, he finds himself in rather unknown territory by cycling and running very long distances. In January 2021 Maarten came into contact with Kú Cycle; an innovative Dutch cycling brand that specializes in designing and building fast triathlon bikes based on various technologies from Formula 1 motor racing.

This young company builds athlete specific triathlon bikes after a bike fit session has taken place at an authorized fitter. This unique built-to-order process, on this scale, is new to this industry segment. The first model, the Kú TF1 launched at the end of 2020, is an innovative long-distance triathlon bike that is considered by several independent authorities to be one of the fastest triathlon bikes at the moment

After a professional bike fit took place with Maarten in February of this year, he received his completely personalized Kú TF1 in Fryslan design in early April and started a test period to experience the full capabilities of the Kú TF1 both indoors and outdoors.

Maarten van der Weijden about his experiences with the Kú TF1 and Kú Cycle as a company “As an athlete I am always looking for the most ambitious goals. This means I’m looking for partners who also push the boundaries of what is possible. Kú Cycle has pulled out all the stops to make the Kú TF1 as aerodynamic as possible. I am grateful that I can realize my triathlon ambitions together with Kú Cycle.”

Kú Cycle CEO Alex Bok about the collaboration with Maarten van der Weijden “We are truly proud to be working with Maarten in the coming years. Maarten in one word is: unique. Maarten sees sport as a means, to jointly with the Maarten van der Weijden Foundation provide funding for cancer research. Maarten’s sporting goals as well as the mission of the Maarten van der Weijden Foundation are incredibly inspiring! As a young company, we hope to provide Maarten with cycling and triathlon expertise in the coming years in order to ultimately be able to contribute to Maarten’s mission of improving the lives of former, current and future cancer patients.”

Maarten can soon be admired aboard his Kú TF1 raising money for cancer research.

Media Contact Maarten van der Weijden:

Daisy de Ridder
+31 (0) 624 206 281

Media Contact Kú Cycle:

Alex Bok
alex@ku-cycle.com
+31 (0) 683 033 920

 

About Maarten van der Weijden Foundation
You can recover from cancer as long as the right treatment is available. After that, it is mainly a matter of luck. At the Maarten van der Weijden Foundation, we try to give more people a chance of this happiness by financing scientific research. Since July 2017, Maarten has his own foundation, the Maarten van der Weijden Foundation. With his foundation Maarten hopes to improve the lives of former, current and future cancer patients. Every euro donated goes directly, for the full 100%, so without deduction of costs, to cancer research. The organization costs of the foundation are paid from sponsor money.


About Kú Cycle
A Dutch based company with a mission to design bikes and performance solutions that will change the sport forever – the perfect fit between body and machine. We believe a rider’s position should be established independent of the bike and will therefore reposition bike fitting services from a post-purchase service to a pre-purchase service. A new production process (built-to-order) and a completely different sales model are introduced with a single objective: athlete performance delivered!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *